# طنز_جدید

جک جدید....

ایـنـهـمـه زبـان بـلـدم (مـادری، غـیـر مـادری، اشـاره، فـیـزیـکـی، روحـی، تـوهـمـی، ارواح، اشـیـا و ...)اماااااااااااا هـنـوز نـتـونـسـتـم بـه بـعـضـیـا بـفـهـمـونـم:بـــــــــــــــه تــــــــــــــو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید