# طرح_،_کوتاه_نوشته

سفر به هند، سفر به سرزمین خدایان

         سفر به هند، سفر به سرزمین خدایان شیوا، لکشمی، هانومان، کریشنا، رادا، مایا، کنش،..  هندو،مسلمان،مسیحی،سیخ،... سفر به سه شهر هند:دهلی نو، آگرا، ... ادامه مطلب
/ 121 نظر / 154 بازدید

سهمیه بندی عشق

                                                                                                                                                                                                                                                 به صد درجه !                                                     تو آمدی و رسیدم ،                                   منهای صفر* بود...                   سهم من از عشق،                                                                      فاطمه انتظار       ...............................    * ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 76 بازدید

خونی ام ...

. .      این سال ها                    این ماه ها                                این روزها  ،     به من نزدیک نشوید، خونی ام ...   .....................  فاطمه انتظار .........................                ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 76 بازدید