# طراحی_آموزشی

ارتباط برنامه ریزی درسی با دیگر حوزه های تعلیم وتربیت کلید وازه:برنامه ریزی درسی

ارتباط برنامه ریزی درسی با دیگر حوزه های تعلیم وتربیت کلید وازه:برنامه ریزی درسی.برنامه ریزی آموزشی.مدیریت آموزشی.طراحی آموزشی.روانشناسی تربیتی.فلسفه تعلیم وتربیت. مقدمه برنامه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 467 بازدید