# ضد_انفجار

تجهیزات الکترونیکی ضد انفجار feam

 تجهیزات الکترونیکی ضد انفجار feam تجهیزات الکترونیکی ضد انفجار feam http://www.feam-ex.com/en فروش تجهیزات الکتریکی ضد انفجار Feam در این فروشگاه سفارش تجهیزات الکترنیکی ضد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

سانتریفیوژ ضد انفجار

طراحیساخت،نصبوراهاندازی فنهایصنایع تهویه گستر بصورتضدانفجار(EEX)     دیگر تولیدات شرکت صنایع تهویه گستر : 1-طراحی ساخت، نصب وراه اندازی انواع فنهای سانتریفیوژ (Utility Fan) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید