# صورت

...روزی دروغگو دشمن خدا بود

قول ها=بی اعتبار حرف ها=ناخالص محبت ها=قلابی خوبی ها=تظاهر دیدار ها=تفاخر صورت ها=پررنگ شعار ها=بدون عمل قضاوت ها=بدون عدل در کدامین نقطه از انسانیت ایستاده ایم؟؟!! یادش بخیر،روزی دروغگو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید