# شعری_بسیار_زیبا

کمی دوری از دنیا و گپی شیرین با خدا

شعری زیبا...- * چای با طعم خدااین سماورجوش استپس چرامیگفتی دیگراین خاموش است؟!بازلبخندبزنقوری قلبت رازودتربندبزنتوی آنمهربانی دم کنبعدبگذارکه آرام آرامچای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید

الو سلام

  الو؟  منزل خداست؟                                     این منم مزاحمی که آشناست                               هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است                             ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست                                ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 94 بازدید