# سفر

تمرین نوشتن- با یک سفر صوتی آغاز کنید.

آیا نمیتونید جملات رو بنویسید؟ نمیتونید ایده رو روی کاغذ بیارید؟ نمیدونید چی بنویسید؟ نمیدونید چطور بنویسید؟ نمیدونید از کجا شروع کنید؟ برای توضیح چیزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید