# سعید_کریمیان

اﻓﺸﺎﮔﺮﯼ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻢ علیهﺳﯿﺎﻣﮏ ﺩﻫﻘﺎﻥﭘﻮﺭ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﻖ شبکه صدای آ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ مدیا نیوز، ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎﻥ، ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻢ ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید