# سعیدعندلیب

شعر محلی بیرجندی" عروس تعریفی 2"

  «عروس‌ تعریفی‌ (2)» هِشْکَه‌ توی‌ِ شَاْرْ اِمرو قدرِما نِمِاْدُاْنه‌ گَنده‌ی‌ِ به‌ جُاْن‌ِ تو اَویُاْن‌ِ درِ خُاْنه‌ وَر چِنگ‌ِ دماغ‌ِ خُوْ ما رَ اَاْوِزُ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 163 بازدید

استقبال ازشعر که مَلوچْ استادسعیدعندلیب به عنوان که مَلوسْ سروده ی علی میرزایی

  کلیک برای ورودبه وبلاگ جدید(علی میرزایی سراینده ی یاس سفید) ازسال58تا سال65بااستادسعیدعندلیب همکاربودیم وهر دودبیرآموزش وپرورش بیرجندسال65به مشهدمقدس منتقل شدم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید