# سرگرم

سرت گرمه

سَـرَت گَـرم اسـت!!! آنــجـا یـا هیـچ کُـجـا فَرقـی نِمـیکُـنَد! مُـزاحِـمَـت نِـمیـشَـوَم! امّـــــا… حَــرارَتِ سَـرگَـرمی هـایَــت مَـــرا ســـوزانــــد…
/ 0 نظر / 8 بازدید