# سرزمین_من

باختن

عشق                                         بیداد   من باختن                  یعنی                     لحظه                 عشق جان                         سرزمین           یعنی                           یعنی زندگی                                 پاک    عشق                               لیلی و قمار                                           من                                       مجنون در                                       عشق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید