# سخنان_بزرگان

سخنان ناب بزرگان ، سخنان حکیمانه ، سخن ناب بزرگان ، سخن بزرگان ، سخنان بزرگان ،

بزرگان از مردم زمانه خود ، جام شوکرانی می گیرند برای سکوت ابدی. حکیم ارد بزرگانسان با استقامت قدرت و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید