# سجده

سجده

ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ : ﻟَﻮ ﻳَﻌﻠَﻢُ ﺍﻟﻤُﺼَﻠّﻰ ﻣﺎ ﻳَﻐﺸﺎﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮَّﺣﻤَﺔِ ﻟَﻤﺎ ﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃﺳَﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴُّﺠﻮﺩِ؛ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﮔﺰﺍﺭ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 87 بازدید

جنگ‌ ابلیس‌ علیه‌ انسان‌!

که‌ من‌ سالهای‌ زیادی‌ تورا عبادت‌ کردم‌ وتو عادل‌ هستی‌ وبه‌کسی‌ ظلم‌ نمی‌کنی‌.پاداش‌ عبادتهای‌ مرا بده‌!خداوند فرمود:آری‌ بتوپاداش‌ خواهم‌ داد.هرچه‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید