# سایر_مطالب

افزایش 70درصدی بودجه 94وزارت بهداشت ..سهم بهداشت دام ؟؟؟؟؟

اینکه دامپزشکی چیست ودلایل وجودی آن چه بوده وتوسط چه کسی تعریف اولیه شده راهمه بلدیم چطوری،کجا جستجوکنیم .اما مطلبی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

کارتان بهتر خواهد شد اگر...........آقای مدیر!!!

"یک مدیرموفق اقلیم کوچکی از جغرافیای سرزمین دلش را به نام کارکنانش میکند" 1-بدانید،چرا کارکنان،آنچنان که شما می خواهید باانگیزه وبانشاط ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید