# روزهایم

تو...روزهایم... پوچ...

احمـــــــــقــــانه است... روزهـــــــــــــایم بی تـــــــــــو... بی بهــــــــــــــانه پـــــــــــــوچ میشـــَـــــــوَند... دیــــــــــوانه واااار میخـــــــندم ...!!!. به خــــــــــــــــــودم .... بــــــــــــه روزگارم .... به ،ته سیــــــــــــــگارهایِ تلمـــــــبار شده و... میــــــــــــــگِریـــــَـــــــم!!! به یادِ همـــــــــــــــۀ دیــــــــروز هایِ با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید