# رفع_مشکل

کلمات قصار

ممکن است مشکلی را به طور موقتی حل کنید  اما اگر علت بروز مشکل را رفع نکنیم پس از مدتی مشکل دوباره بروز می کند  .                                                                         آنتونی رابیتر بازنده ترین افراد کسی است که  هرگز دست به هیچ کاری نمی‌زند . 
/ 0 نظر / 16 بازدید