# رد_پای_زمان

امـیــدم مـهـمـــــانـــــی حـضـــــور تـــــــــــوســـــــــت..... :

دل خوش بـــه بــاز بـــودن پنجره اموقتی سوی تــــو گشوده می شودزخم خـــورده ی روزگـــــار ناملایممامــــــــــــــــــــــــــا چـــــه بــــــاکامیدم، میهمان حضــور ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 187 بازدید