# راز_جوانی

راز جوانی

راز جوانی من در این است که هر روز چیزی تازه یاد میگیرم.                                                                                             (سولون)
/ 1 نظر / 41 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.