# ذهبیه_و_نوربخشیه

دین نوری و شهودی(29) - علم شهودی(8) ، مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بی

«اللهمّ واعمم بذلک من ... عاداه لک بحقیقة العبودیّة و استظهر بک علیه فی معرفة العلوم الرّبّانیّة»(1)   «خدایا و به سبب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

ذکر قلبی(17) ، مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(83) - سلو

«فقام الیک بقلب طاهر نقیّ ، ثمّ دعاک بصوت حآئل خفیّ»(1)   «(حضرت سجّاد«ع»با اشاره به خویش و در برابر خداوند:) پس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

قطب(20) ، فناء فی الله(26) - فناء ذاتی(7) ، مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و

«انا افقر الفقراء الیک»(1) «من فقیر ترین فقیران به سوی توأم» در این فراز از دعا ، حضرت سجّاد(ع) واژه: «فقرا» را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

دین نوری و شهودی(27) ، مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(8

«اعم ابصار قلوبنا عمّا خالف محبّتک»(1) «چشمان دل هایمان را از هر چیزی که با محبّت تو ناسازگار است کور کن!»     در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید