# دوبیتی

گردآوری بهترین اشعاری که خوانده ام/بخش اول/ باباطاهر1

انتخالب و گردآوری:ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)   سه شنبه 18دی1397           1 ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریاها سراسر بشویم هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید