# دلنوشته_های_بارانیییییییییییییی__من

مـــــــــعـنِِِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــــی زنـــــــــدگــــــــی....... :

گاه یک سنجاقک به تـــــــــــــو دل می بنددو تـــــــــــو هر روز سحر می نشینی لب حوضتـــــــــا بیاید از راه  از ؛ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 75 بازدید

عاشــــــــق آن لحظه طــــــــــــــــوفـــــــــــانـــــــی ام :

با همـــه بی ســــرو سامانــیم باز به دنــبال پـــــریـــشانــیم طاقت فرسودگی ام هیچ نیست در پی ویـــران شدنی آنی ام آمــده ام ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 83 بازدید

خـــــــــــــاطــــــــــــــــــرات ما نـــــدنــــــــــــــــــــی :

مثل باران خاطراتت ماندنیست لحن پر مهر صدایت خواندنست  گرچه من اندک زمانی در کنارت بوده ام  تا ابد مهرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید