# دلنوشته_ها

آج

نازک

یا قاضی الحاجات راهی دور کرده ایم چشمی را پیر کمری را دولا پایی را خسته تنی را رنجور گوشی را فرتوت ...راهی را آمده ایم چقدر بد یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید