# دلنوشته_ها

آج

کشتی

یا ملک الحق المبین دورانی است این روزها هرکس به خود است فرمان امروز جایی نتوان برد شکایت این روزها چون هست شاکی محکوم امروز وقت است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1 بازدید

نازک

یا قاضی الحاجات راهی دور کرده ایم چشمی را پیر کمری را دولا پایی را خسته تنی را رنجور گوشی را فرتوت ...راهی را آمده ایم چقدر بد یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید