# دلانه

مکتب تو

     به مکتب تو آمدم                          حتی جمعه را                                                  اما تو همیشه                                                                      میان من و حسنی                                                                                                 فرق گذاشتی    
/ 3 نظر / 21 بازدید
دلم گرفته خیلی زیاد.هیچی خوشحالم نمیکنه و دلم هیچی نمیخواد. به پوچی رسیدم و نمیدونم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هی میلی به هیچ غذایی ندارم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید