# دفتر_شعر

گربه‌ها...

گربه‌ها دنبال هم می‌روند و به دنبال لب‌هایت موهایت را کنار می‌زنم چشم‌هایت جای دیگری را نگاه می‌کنند                                    (94/4/3)
/ 9 نظر / 228 بازدید