# درمان_اصلاح_سوگیری_شناختی

بازآموزی توجه درمان نوین اضطراب در قرن 21

  عنوان رساله دکتری من اثربخشی اصلاح سوگیری توجه با استفاده از برنامه رایانه ای بازآموزی توجه درکاهش اضطراب و گوش به زنگی توجهی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 27 بازدید