# دانشجویی

انجام کلیه پروژه های دانشجوئی رشته برق الکترونیک توسط نرم افزار hspice

شبیه سازی  مدارات زیر با نرم افزار hspice: طراحی مدارات چند طبقه کسکود تفاضلی آپ امپ ، آینه جریان ... مدار مجتمع (integrated circuit)شبیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید