# داستانهای_عبرت_آموز

یار...

دلا یاران سه نوعند ار بدانی                                   زبـانـیـنـد و نانـیـنـد و جانیبنانی نان بده از در برانش                                   حذر کـن از ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 87 بازدید