# خیمه_شب_بازی
خیمه شب بازی افراد دغلباز و مزور که همواره در مقام قلب حقایق هستند تا کاهی را کوهی جلوه داده اعمال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

ساز دل

چون نیکی کنی در حال ساختنی و چون بدی کنی در حال باختن!                                                            بساز و نباز ...  در این خیمه شب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید