# خلوت_نامه

هـمـیـטּ (!)

آدم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـردنـــد ....نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ هـمـﮧ بـوﮯ سـردـﮯ مـیـدهـدعــشــقـ در ایـטּ سـزمیـט بـﮯ مـعـنـآسـتــفـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ اسـتـ ڪـﮧبـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ نمــڪـدآטּ مـﮯ آورندهـمـیـטּ (!) ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بعضــــے وقتــــا

بعضــــے وقتــــا سڪـــوتـــــ میڪنــےچوטּ اینقدر رنجیدے ڪــہ نمــے خواے حرفـے بزنـے . . .بعضــــے وقتــــا سڪـــوتـــــ میڪنــےچوטּ واقعاً حرفـے واســہ گفتـטּ ندارے . . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید