# خدایی

الهی...

الهی...خاطری خسته...دلی به تو بسته... دست از غیره تو شسته...درانتظار رحمتت نشسته...بدهی کریمی...ندهی حکیمی...مرخوانی شاکرم...میرانی صابرم...الهی!احوالم چنان است که میدانی....واعمالم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید