# خالق

ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺒﺖ

 از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻧﺒﯿﺎﺀ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﻜﻮﺳﺖ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

پنجره ای رو به خالق زیبایی ها

گاهی وقتا اگر هوشیار نباشیم، نعمت های زیبای دنیا ما را از خود خالق زیبایی ها غافل می سازد! پس خیلی مواظب باشیم... ﻣﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﻪ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید