# حکایتهای_آموزنده

مارتین لوتر کینگ، درکتاب خاطراتش می نویسد:

روزی دربدترین حالت روحی بودم. فشارهاوسختی هاجانم رابه تنگ آورده بود. سردرگم ودرمانده بودم. مستأصل ونگران، باحالتی غریب وروحی بی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 242 بازدید