# حضرت_علی

سبک شورحضرت علی ع (به سبک مقدم)

ازسبکهاواشعارزیبادروصف امیرالمومنین امیدوارم لذت برده باشید شعرسبک شورصوتی وفایلwordشعر(شورحضرت علی زیبا) شورزیبای حضرت علی به سبک یکی ازمداحان مطرح کشوریقابل استفاده درتمام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید