# حرف_من_با_شما

عروســــــــــــــی!!

سلام!! یه خبر خیلی خــــــــــــــوش واسه خودم دارم!!! عروسی داریــــــــــــــــــــــم!! هـــــــــــــــــــــــــــــــورا!!!! وای نمی دونید چه قدر خوشالم!! عروسی پسر عمه گرامی هستش!! از پشت همین تریبون ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 64 بازدید