# حدیثانه

فاصله

هوالمحبوب   چقدر سخت بدانی تنها فاصله ات رودخانه پرآب گِل اندودی بوده که خواب ماهیان قرمز وحشت تاریکی اش و آواز پرندگان آشوب چرت نیمروز او..... و همچنان زنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید