# توجه_انتخابی

ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش -نقطه ) کلمه ای

ساخت و اعتباریابی تکلیف رایانه ای دات- پروب (کاوش نقطه) کلمه ای جهت سنجش سوگیری توجه (توجه انتخابی) در اضطراب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 77 بازدید