# تنوع_زیستی

همایش روز جهانی تنوع زیستی،تنوع زیستی گردشگری پایدار

حفاظت از تنوع زیستی،ایجاد اشتغال،گردشگری پایدارمحمد فیضی[1] دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندشهرزاد خرم نژادیان[2] مدیر گروه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 190 بازدید

پانزده اسفند ماه روز جهانی درختکاری، هفته منابع طبیعی برحافظان عرصه های طبیعی مبارک باد.

   حفاظت از حوضه های آبخیزبرترین اندیشه انسانی است.     حساسیت مردم را نسبت به حفاظت از اندخته های الهی افزایش دهیم. هرساله ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 475 بازدید