# تقدیم_به_:_بهترینمممممم_:

تقدیم بـــــــه اولین و اخرین کلام شعر هــــایم...... :

همیشه اولین و آخرین کـــــــلام شعرهــایـــم ؛  تـــــــــو بـــــــــوده ای ، مـیــخــــواهم این شعر اولینش  تــــــــــــــــو بــــاشــــــــی و آخرین نـــــداشتـــه بــــاشــــد ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 145 بازدید