# تخریب_محیط_زیست

هشدار در مورد پارک ملی سرخه‌حصار

به‌نام خدا بیانیه‌ی شماری از انجمن‌های محیط‌زیستی در اعتراض به راه‌سازی در پارک ملی سرخه‌حصار توسعه‌ی لگام‌گسیخته‌ی شهرِ تهران این‌بار دامنگیرِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 166 بازدید