# تاریخ

شناسایی ابزارسنگی دوونیم میلیون ساله درالجزایر

شناسایی ابزارسنگی دوونیم میلیون ساله درالجزایر گروهی ازباستان شناسان موفق به کشف ابزارسنگی ۲.۴ میلیون ساله واستخوان های تعدادی حیوان درالجزایرواقع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید