# تاریخ

نمونه هایی از خرابکاری اقتصادی روسیه تزاری و انگلیس در اقتصاد ایران در دوره قاجار

این دشمنان سه گانه(شاه-انگلیس-روسیه)هر کارخانه جدیدی در کشور راه افتاد از کار انداختند،کارخانه های هزاران ساله منسوجات سنتی و صنایع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید