# بهرام

رزومه شغلی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی  بهرام جهانگیری  رشته تحصیلی - تخصصی  روانشناس- بالینی  تحصیلات کارشناسی ارشد دانشگاههای محل تحصیل علوم و تحقیقات تهران – فارس موضوع پایان نامه  هنجاریابی پرسشنامه  SCARED و میزان شیوع این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 449 بازدید