# بهار

۵۹

عجب دل خوشی داشت سهراب، می گفت: دل خوش سیری چند؟، دل من به یک لبخند تو خوش است، لبخندت چند؟
/ 4 نظر / 74 بازدید