# برادر

عزرائیل

هر بار که عزرائیل برای بردن من می‌آید ، فریبش می‌دهم ؛ شکل یک ماهی قرمز به روی آب می‌شوم ، شکل آهوی ته دره می‌شوم ، هر وقت عزرائیل برای بردن من می‌آید ، وقت کشُی می‌کنم ، فقط به یک دلیل .. من هنوز " تـــــــــو " را دل سیر ندیده‌ام !!...   عزیزم مصیبت وارده را تسلیت میگم. ادامه مطلب
/ 1 نظر / 85 بازدید