# بدی

بدی

 چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد                                                    چه نکوتر آنکه مرغی زقفس پریده باشد                             پروبال ما بریدند ودر قفس گشودند                                                    چه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید