# بدخشان

سیف الله افسرشهید باشنده اشکاشم

                                                                                       شهید سیف الله افسرجوان که درحادثه سالنگ جان به جان آفرین سپرد
/ 0 نظر / 58 بازدید