# بتن_پیش_تنیده

دانش ترمیم و طراحی برای تقویت سازه ای ساختمان های بتنی با فیبر مسلح بتنی (FRP)

    دانلود مقاله فیبر مسلح بتنی (FRP)         مطالب دیگر: دانلود مقاله بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر زلزله دانلود مقاله طراحی ساختمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 79 بازدید

دانلود نشریه 250 آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

دانلود نشریه شماره 250         مطالب دیگر: دانلود نشریه 251 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود دانلود نشریه 228 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1195 بازدید

نحوه اجرای بتن پیش تنیده و کارایی آن به همراه عکس های اجرایی بزرگراه طبقاتی صدر

  دانلود بتن پیش تنیده و بزرگراه صدر       مطالب دیگر: دانلود پروژه ساختمان بتنی 4 طبقه با زیرزمین دانلود مقررات ملی ساختمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید