# با_هم_از_سفر_بنویسیم

با هم بنویسیم- مهر1394

سفر یعنی دانایی دوازدهمین دور همی با هم از سفربنویسیم مهر 1394 یکشنبه،5 مهر،ساعت 5 آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر امید به دیدار bahamazsafar@gmail.com
/ 0 نظر / 102 بازدید

با هم از سفر بنویسیم-بهمن ماه 1393

"برای گذشتن از این رود رنگین کمانی باید بود" پنجمین دور همی"باهم از سفر بنویسیم" اشنبه،5 بهمن،ساعت 5 آدرس:مترو توپخانه،خیابان ناصرخسرو،جنب پاساژ جوانمرد،هتل امیرکبیر،کافی شاپ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 54 بازدید