# باقری_تازه_کندی

کارگاه آموزشی جهت هشتمین جشنواره بین المللی فجر ، مسابقه زنده طراحی پایپوش

استاد کارگاه آموزشی جناب آقای حسن نژاد کارگا ه آموزشی جهت هشتمین جشنواره بین المللی فجر ، مسابقه زنده طراحی پایپوش... مکان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید