# باران

728

728 روز ...........» ﮼دو،روز،گذشت‌از،نبودنی،که‌شاید‌هیچوقت‌تکرار،نشود آری قرار گذاشتیم! قرار گذاشتیم که از ۱۷ مهر ماه تا دو سال دیگه هم رو نبینیم معادل ۷۳۰ روز یا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید