# ایزو

نمونه دستورالعمل آموزش در طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ایزو

1- هدف: هدف از تدوين اين دستورالعمل حصول اطمينان از صلاحيت و آگاهي پرسنل ، شناسايي و تعيين نيازهاي آموزشي ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

متن استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت (SHS)

فهرست استاندارد: مقدمهدامنهمراجعمحیط کسب و کارالزامات سیستممقدمات 5-1 مدیریت 5-2 کمیته SHS 5-3 خط مشی 5-4 اهداف برنامه ریزی و پشتیبانی 6-1 مدیریت ریسک 6-2 کنترل مستندات سازی 6-3 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

Safety and Hygiene System (SHS)

Ver 2.1.0 March 2020 0      Preface................................................................................................................................. 3 1      Scope................................................................................................................................... 4 2      Normative references........................................................................................................... 4 3      Business Environment........................................................................................................... 4 4      System Requirements........................................................................................................... 4 5      Preliminaries......................................................................................................................... 4 5.1        Leadership.................................................................................................................... 4 5.2        SHS Team...................................................................................................................... 5 5.3        Policy............................................................................................................................ 5 5.4        Objectives..................................................................................................................... 5 6      Planning and support:........................................................................................................... 5 6.1        Risk ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

عبارات و تعاریف استاندارد مدیریت امکانات (مدیریت تاسیسات)¬EN 15221-

در حوزه‌ی موردنظر این استاندارد اروپایی عبارات و تعاریف زیر قابل‌اعمال هستند. نکته: در استانداردهای ویژه‌ی مدیریت تأسیسات، عبارت‌های بیشتری در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید